flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

363610
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
217
127
1160
361583
344
5599
363610

Twoje IP: 146.59.68.23
2022-07-02 17:48
11 stycznia 2018 członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Siedlisko” oraz pracownicy Biura uczestniczyli w szkoleniu nt. podejścia do oceny wniosków o przyznanie pomocy przez Radę LGD w kontekście dotychczasowych doświadczeń i zmian w obowiązujących przepisach i wytycznych, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (PROW 2014 – 2020)”. Szkolenie odbyło się w budynku Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej.
 
Program obejmował m.in.: analizę procedur wyboru w kontekście zmian przepisów i wytycznych, zasady oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy, w szczególności pod względem zgodności z LSR, ocenę według lokalnych kryteriów, omówienie zasady bezstronności (z uwzględnieniem pracowników biura). Zasady przeprowadzania wezwań do usunięcia braków/ złożenia wyjaśnień. Podział zadań między pracowników biura a Radę. Przebieg procesu na poszczególnych etapach oceny. Omówione zostały też czynności związane z rozpatrywaniem protestów, możliwość zmiany umowy o przyznanie pomocy w kontekście przeprowadzonej przez Radę oceny. Spotkanie prowadziła Marzena Cieślak - ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER.
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA