flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

363568
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
175
127
1118
361583
302
5599
363568

Twoje IP: 3.235.228.219
2022-07-02 17:01
Informujemy, iż 29 listopada 2017r. o godz. 12.00 w biurze naszego Stowarzyszenia odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dot. naboru 2/2017/G w sprawie oceny i wyboru grantobiorców w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Wnioski będące przedmiotem oceny, dostępne są do wglądu dla członków Rady Stowarzyszenia w godzinach pracy biura. Z uwagi na powagę omawianych spraw prosimy o przybycie.
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przedstawienie informacji nt. dostępnego limitu środków dla naboru 2/2017/G oraz omówienie wniosków o powierzenie grantu.
5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów.
6. Przedstawienie wyników oceny wstępnej oraz zatwierdzenie oceny zgodności wniosków z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014 -2020.
7. Sporządzenie listy wniosków ocenionych w ramach oceny wstępnej.
8. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
9. Sporządzenie listy wniosków ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wniosków oraz ustalenia kwoty wsparcia.
11.Sporządzenie listy wybranych wniosków.
12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA