ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Lokalne Grupy Działania: Ziemi Kraśnickiej, Królewskie Ponidzie, Kraina Lasów i Jezior wraz z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie zapraszają do uczestnictwa w wizytach studyjnych w ramach realizowanego projektu "Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne". Więcej informacji.

LASOWIACKA KUCHNIA