ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Informujemy, iż w dniu 12.06.2017 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” dokonała ponownej oceny wniosków w zakresie lokalnych kryteriów wyboru, wobec których wniesione zostały protesty dla naboru 1/2017 (Rozwijanie działalności gospodarczej).
 
  • Protokół posiedzenia zobacz
 
 
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA