ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Informujemy, iż w dniu 7 czerwca 2017r. z przyczyn niezależnych nie odbyło posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Ponowna ocena wniosków w związku z wniesionymi protestami złożonymi dla naboru 1/2017 odbędzie się 12 czerwca 2017r. o godz. 13.00 w biurze naszego Stowarzyszenia.
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przedstawienie rozstrzygnięć Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie rozparzenia protestów.
5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności oraz wypełnienie rejestru interesów.
6. Przeprowadzenie ponownej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w złożonych protestach.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA