flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

437217
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
72
114
1225
435382
1477
6541
437217

Twoje IP: 3.235.147.50
2023-06-08 22:54
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” przypomina o celech i założeniach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023  wraz z przedsięwzięciami, które pozwolą urzeczywistnić wizje naszego obszaru. Każdy projekt musi być zgodny z co najmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem.
 
Cel ogólny nr 1: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów, dziedzictwa kulturowego, rekreacji oraz wzmacnianie kapitału społecznego.
Cel szczegółowy 1.1: Zapewnienie form aktywnego spędzania czasu.
Przedsięwzięcie 1.1.1 Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży (w tym grup defaworyzowanych).
Przedsięwzięcie 1.1.2 Organizacja spędzenia wolnego czasu, rozwój zainteresowań poprzez integrację społeczności ( w tym grup defaworyzwoanych).
 
Cel szczegółowy 1.2. Promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i historycznych regionu.
Przedsięwzięcie 1.2.1. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych.
Przedsięwzięcie 1.2.2. Wydawanie publikacji, badań i innych przedsięwzięć służących promocji regionu.
Przedsięwzięcie 1.2.3. Stworzenie produktu turystycznego.
 
Cel szczegółowy 1.3. Poprawa wyposażenia organizacji społecznych, artystycznych, zespołów folklorystycznych i innych organizacji życia społecznego.
Przedsięwzięcie 1.3.1. Wyposażenie organizacji społecznych, artystycznych, zespołów folklorystycznych i innych organizacji życia społecznego.
 
Cel ogólny nr 2: Wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i środowiskowych dla rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku.
Cel szczegółowy 2.1. Poprawa stanu infrastruktury publicznej i społecznej.
Przedsięwzięcie 2.1.1. Budowa, rozbudowa, remont i wyposażenie infrastruktury publicznej i społecznej.
 
Cel szczegółowy 2.2. Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.
Przedsięwzięcie 2.2.1. Budowa, rozbudowa, remont i wyposażenie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.
 
Cel ogólny nr 3: Podniesienie aktywności gospodarczej na terenie LGD.
Cel szczegółowy 3.1. Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Przedsięwzięcie 3.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie 3.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej
 
Jesteśmy już po pierwszych naborach z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej. Wnioskodawcy wybrani przez Radę Stowarzyszenia LGD „Siedlisko” czekają na weryfikację swoich projektów przez Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz podpisanie umów.
 
W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie naborów z zakresu:
- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, kwota dostępnych środków – 1 975 500,00 zł;
- zachowania dziedzictwa lokalnego- organizację imprez i wydarzeń kulturalnych, kwota dostępnych środków 81 000,00 zł;
- podejmowanie działalności gospodarczej, kwota dostępnych środków – 500 000,00 zł;
oraz dwa projekty grantowe na zapewnienie form aktywnego spędzania czasu, kwota dostępnych środków – 279 000,00 zł.
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA