ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Informujemy, iż 12 kwietnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej o godz. 17.00 odbędzie się jest spotkanie informacyjne w ramach „Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2017” Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 
Działanie jest kontynuacją projektu pt. „Akademia Aktywnych Obywateli-Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego w latach 2014 - 2016 i skierowane jest młodych organizacji pozarządowych z terenu powiatu kolbuszowskiego (działalność organizacji nie dłużej niż 30 miesięcy) i 3-osobowych nieformalnych grup samopomocowych.
 
Kwota dofinansowania na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego wynosi od 2 do 5 tys. zł. Nabór wniosków od 8 kwietnia do 8 maja 2017r. Szczegóły na stronie: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl  
 
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA