ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Informujemy, iż 10 kwietnia 2017r. o godz. 13.00 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie protestów złożonych dla naboru 1/2017. Z uwagi na powagę omawianych spraw prosimy o przybycie.
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4.Rozpatrzenie protestów od oceny i wyboru wniosków złożonych dla naboru 1/2017.
5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA