flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

207970
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
129
157
286
206648
1454
5269
207970

Twoje IP: 34.238.248.103
2020-08-10 11:24
20 marca 2017r. Rada Stowarzyszenia LGD "Siedlisko" dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach naboru 1/2017 „Podniesienie aktywności gospodarczej na terenie LGD” (Rozwijanie działalności gospodarczej).
 
Nabór trwał od 1 do 24 lutego 2017 r. Limit dostępnych środków wynosił 732 500,00 zł. (słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Do Biura Stowarzyszenia wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę 2 198 872,00 zł.
 
Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Stowarzyszenia mogła dofinansować operacje tylko do dostępnego limitu środków. Wybrano 2 projekty na kwotę 600 000,00 zł. Następne wnioski przekroczyły limit środków podany w ogłoszeniu o naborze. 6 złożonych wniosków uzyskało równą liczbę punktów. Zgodnie z rozdz. XII pkt 4. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” - w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, jeśli limit dostępnych środków nie pozwala na finansowanie wszystkich wniosków decydujące znaczenie ma data i godzina złożenia wniosku.
 
24 marca 2017r. pełna dokumentacja konkursowa została przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, gdzie nastąpi formalna ocena, podpisanie umowy i wypłata środków.
 
  • Protokół posiedzenia zobacz
  • Lista operacji wybranych zobacz
  • Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej zobacz
  • Lista operacji ocenionych wg loklanych kryteriów wyboru zobacz
 
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA