ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Informujemy, iż od 13 marca do 11 kwietnia 2017r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Rzeszowie będzie można się ubiegać o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w wysokości 100 tys. zł w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (PROW 2014-2020).
 
Wsparcie może otrzymać osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku i nie prowadziła działalności gospodarczej przez ostatnie 2 lata. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik nie może mieć wielkości ekonomicznej większej niż 15 000 euro oraz musi znajdować się na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko – wiejskiej w wyłączeniem miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców.
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA