ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Siedlisko" informuje, iż w marcu br. rozpoczyna realizację zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Gminy Kolbuszowa pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację kursu carvingu” dla 30 mieszkańców gminy Kolbuszowa. Zostanie utworzone 2 grupy po 15 osób.
 
W ramach przedsięwzięcia odbędzie się cykl czterech spotkań warsztatowych, podczas których uczestnicy poznają tajniki metody rzeźbienia w owocach i warzywach. Zajęcia odbywać się będą w filii Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej. Całkowita wartość zadania wynosi 5 600,00 zł, zaś dofinansowanie 4 000,00 zł.
 
Informacje i zapisy pod nr tel. 17 22 71 449 w godz. pracy Biura. Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.
 
 
 
 

LASOWIACKA KUCHNIA