flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

363610
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
217
127
1160
361583
344
5599
363610

Twoje IP: 146.59.68.23
2022-07-02 17:48

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, iż trwa nabór wniosków dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. O fundusze na start firmy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” mogą ubiegać się mieszkańcy gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów składając wniosek o przyznanie pomocy do Lokalnej Grupy Działania „Siedlisko”.

Samozatrudnienie - czyli prowadzenie jednoosobowej firmy kiedy to osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą, na własny rachunek i na własne ryzyko, podlegając przepisom ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą przez piewrwsze 2 lata przysługuje jej tzw. mały ZUS, który w 2016 roku wynosi 465,28 zł. W 2017r. składka ZUS dla nowych przedsiębiorców wzrośnie i będzie wynosić ok. 503,00 zł.

Otwierając firmę trzeba wybrać formę opodakowania podatkiem dochodowym. Do wyboru są trzy możliwości:

1) zasady ogólne – 2 skale podatkowe: 18% do 85 528,00 zł dochodu; 32 % powyżej 85 528 zł dochodu,

2) podatek liniowy - to zawsze ta sama stawka, niezależnie od wysokości dochodów w wysokości 19%. W praktyce, podatek liniowy opłaca się wtedy, gdy twój dochód w skali roku przekracza ok. 110 tysięcy złotych,

3) ryczałt – to podatek płatny od przychodu. To istotna różnica, ponieważ w tym przypadku nie można uwzględniać kosztów uzyskania przychodu. Innymi słowy, jakiekolwiek zakupy na firmę (np. komputer, samochód) nie pomniejszą podatku do zapłaty.

Stawki ryczałtu wynoszą: 2%, 3%, 8,5%, 17% i 20% i zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Przepisy przewidują różne stawki dla różnych branż. Mówi o tym art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem w niektórych firmach ryczałt będzie bardziej korzystny, a w niektórych mniej. Oprócz stawki, ryczałt jest korzystny z jeszcze jednego względu. Nie wymaga prowadzenia książki przychodów i rozchodów. Książka jest niepotrzebna, ponieważ przy wyliczaniu podatku nie uwzględnia się kosztów. Dlatego wystarcza sama ewidencja przychodów. To sprawia, że księgowość w przypadku ryczałtu jest mocno uproszczona.

W przypadku zasad ogólnych i podatku liniowego jest inaczej. Tutaj podatek płacony jest od dochodu, a więc od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Podatek dochodowy a podatek od towarów i usług VAT to dwie różne, niezależne daniny publiczne. Rozpoczynając działalność gospodarczą można wybrać czy chce się być vatowcem czy nie. Taki wybór możliwy jest dzięki art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, który wprowadza zwolnienie podmiotowe przy starcie firmy. W myśl tego przepisu zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy 150 tysięcy złotych. Po przekroczeniu tej kwoty podmiot gospodarczy nie ma wyjścia – musi być vatowcem.

W przypadku wybrania projektu do finansowania przez Radę Stowarzyszenia LGD „Siedlisko”, zakłada on rozpoczęcie własnego biznesu, w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Nabór wniosków trwa do 30 grudnia 2016r. Kwota premii na rozpoczecie działaności wynosi 100 000,00 zł.

 

 

LASOWIACKA KUCHNIA