ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” informuje, iż jednym z niezbędnych warunków ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach podejścia LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020) jest posiadanie numeru identyfikacyjnego producenta nadawanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wniosek o nadanie numeru należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR w Kolbuszowej.

Numer identyfikacyjny producenta przydzielany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015r. poz. 807 i 1419).

Jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy do LGD nie posiada numeru, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów do ARiMR, a jego kopię dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy składanego do LGD.

Brak numeru identyfikacyjnego będzie oznaczał odrzucenie wniosku przez LGD na etapie oceny wstępnej bez możliwości złożenia odwołania.

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów można pobrać tutaj.

 

 

 

LASOWIACKA KUCHNIA