flaga UE leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

LICZNIK ODWIEDZIN

363651
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
258
127
1201
361583
385
5599
363651

Twoje IP: 3.235.228.219
2022-07-02 18:19

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” przystępuje do wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 w ramach podejścia LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Opracowanie strategii poprzedzone było konsultacjami ze społecznością lokalną. Dzięki tym spotkaniom, a także badaniom ankietowym okazało się jakie są potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Podczas 12 zebrań konsultacyjnych, które odbywały się we wrześniu i październiku 2015 r. lokalni liderzy, sołtysi, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy, koła gospodyń a także sami mieszkańcy zaproponowali rozwiązania, które pozwolą zniwelować istniejące problemy społeczne. Na podstawie analizy SWOT wypracowano następujące cele ogólne:

Cel ogólny nr I: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów, dziedzictwa kulturowego, sportu i rekreacji oraz wzmacnianie kapitału społecznego.

Cel ogólny nr II: Wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i środowiskowych dla rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku w obszarze LGD „Siedlisko”.

Cel ogólny nr III: Podniesienie aktywnosci gospodarczej na terenie LGD.

23 maja 2016 r. „Siedlisko" podpisało z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę ramową, na mocy której otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 6 813 000,00 zł, z czego 5 400 000,00 zł przypadnie na realizację projektów przeznaczonych dla przedsiębiorców, organizacji społecznych, grup nieformalnych, sektora finansów publicznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- mieszkańcy gmin Kolbuszowa, Dzikowiec, Majdan Królewski, Raniżów;

- przedsiębiorcy, JST, instytucje kultury, parafie, stowarzyszenia, grupy nieformalne - działające na terenie 4 gmin członkowskich.

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 jest wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. Lokalne grupy działania funkcjonują w ramach priorytetu „Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. Budżet LGD „Siedlisko” w 50 % przeznaczony jest na tworzenie miejsc pracy. Naszym głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, chcielibyśmy wpłynąć na wzrost ilości miejsc pracy i aktywności społeczno – gospodarczej.

Aktualnie przygotowujemy się do ogłoszenia naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. Informacja o naborze będzie zamieszczona na naszej stronie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin zostanie ustalony z Samorządem Województwa Podkarpackiego. Więcej szczegółów można uzyskać w godzinach pracy biura Stowarzyszenia LGD „Siedlisko” w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 6, lok. 2/4 lub pod nr tel 17 2271 449.

 

LASOWIACKA KUCHNIA