ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

kids m
Stowarzyszenie LGD „Siedlisko" zaprasza dzieci z gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów do udziału w projekcie pn. „Młodzi twórcy - rozwijanie pasji i zainteresowań. Zadanie jest współfinansowane przez Regionalną Fundację Rozwoju „Serce" w Kolbuszowej w ramach konkursu AKADEMIA KREATYWNOŚCI 2016.
 
Zajęcia będą odbywać się w Dzikowcu, Kolbuszowej, Majdanie Królewskim i Raniżowie w okresie wakacyjnym 1 raz w tygodniu po 2 godz. (10 spotkań - 20 godz. zajęć).
 
Harmonogram spotkań:
1) szachy - 15 dzieci w wieku 8 - 15 lat, Kolbuszowa biuro Stowarzyszenia LGD „Siedlisko", ul. Kościuszki 6, lok.2/4,
2) bukieciarstwo, florystyka - 15 dzieci w wieku 8 - 15 lat, Majdan Królewski, Gminny Ośrodek Kultury,
3) teatr - 15 dzieci w wieku 8 - 15 lat, Raniżów, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
4) malarstwo, plastyka - 15 dzieci w wieku 8 - 15 lat, Dzikowiec, Samorządowe Centrum Kultury.
Zapisy i informacje w biurze Stowarzyszenia LGD „Siedlisko", pod nr telefonu 17 2271 449 lub poszczególnych ośrodkach kultury.

LASOWIACKA KUCHNIA