ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

23 maja 2016r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko" podpisało z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W imieniu "Siedliska" umowę podpisały Monika Fryzeł - Prezes Zarządu oraz Sylwia Blat - Członek Zarządu.

Na podstawie umowy „Siedlisko" w latach 2016 - 2023 otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 6 813 000,00 zł, z czego 5 400 000,00 zł przypadnie na realizację projektów przeznaczonych dla przedsiębiorców, organizacji społecznych, grup nieformalnych, sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który w 63,63 % finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W drugiej połowie 2016r. zaplanowany jest nabór wniosków dla osób, które chcę rozpocząć działalność gospodarczą. Informacja o planowanych naborach wniosków znajduje się tutaj.

LASOWIACKA KUCHNIA