ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko" ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne, aplikujących do konkursu na wolne stanowisko pracy: Kierownik Biura. Lista kandydatów pozostanie na stronie internetowej Stowarzyszenia do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naborów.

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naborów zostanie umieszczona na stronie internetowej.

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne  zobacz.

LASOWIACKA KUCHNIA