ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

15 marca 2016 w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyły się posiedzenia: Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Rady Stowarzyszenia oraz Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Siedlisko". Posiedzenia miały charakter sprawozdawczy oraz wyborczy.
 
Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdania za 2015r. dla: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia. Zarządowi zostało udzielone absolutorium za działalność w 2015r.
 
Po części sprawozdawczej zebrani członkowie Walnego Zebrania dokonali wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016 - 2020. W głosowaniu zadecydowali, iż skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pozostanie bez zmian.
 
Zarząd 2016 - 2020:
1) Monika Fryzeł - Prezes Zarządu
2) Monika Stopińska - Pacyna - Wiceprezes Zarządu
3) Edyta Wójcik - Skarbnik Zarządu
4) Sylwia Blat - Członek Zarządu
5) Hopek Marian - Członek Zarządu
 
Komisja Rewizyjna 2016 - 2020:
1) Marek Gil - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2) Stanisław Łeptuch - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3) Barbara Bochniarz - Członek Komisji Rewizyjnej
4) Augustyna Płaza - Członek Komisji Rewizyjnej
5) Marek Margański - Członek Komisji Rewizyjnej
 
wzc_16_1 wzc_16_2 wzc_16_3 wzc_16_4

LASOWIACKA KUCHNIA