ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Informujemy, iż 27 stycznia 2016r. o godz. 15.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Raniżowskiej odbędzie się Walne Zebranie Członków. Ze względu na powagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie. Posiedzenie Zarządu odbędzie się o godz. 14.45. W zwiazku z tym biuro bedzie czynne do godz.13.30.

LASOWIACKA KUCHNIA