ue d leader1 d prow d

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR), w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Gminy członkowskie:

dzikowiec
Gmina
Dzikowiec
więcej

dzikowiec
Gmina
Kolbuszowa
więcej

dzikowiec
Gmina
Majdan Królewski
więcej

dzikowiec
Gmina
Raniżów
więcej

Informujemy, iż do 29.02.2016r. trwa nabór wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne". Kwota dofinansowania na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego wynosi od 2000,00 zł do 5000,00 zł. Pula środków w 2016 roku wynosi 500 650,00 zł. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z terenu województwa podkarpackiego działające nie dłużej niż 18 miesięcy.

LASOWIACKA KUCHNIA